maj 2006 kl 05:30 , uppdaterad: 11 oktober 2007 kl 04:34

 

Forskare vid italienska Fondazione Ramazzini har i sju år testat aspartam på 1 800 försöksråttor, mer än i alla övriga aspartamstudier tillsammans. Resultatet visade att aspartam även i måttlig mängd är en dosrelaterad, multipotent cancerogen som kan orsaka tumörer i lymfsystemet, nervsystemet, njurar och urinvägar.
Oron blev stor. Aspartam är världens näst vanligaste sötningsmedel och finns i allt från läsk och saft till glass, godis och yoghurt.

I fredags kom EFSA:s utvärdering.
Studien dömdes ut och konsumenterna fick rådet att lugnt sätta i sig stora mängder aspartam.

Ett problem med Ramazzinistudien är, enligt EFSA, det som forskarna själva anser är dess styrka. I stället för att avliva råttorna efter två år fick de dö naturligt. Forskningsledaren Morando Soffritti tror att riskerna tidigare underskattats eftersom de flesta tumörer uppstår i livets slutfas. Men metodvalet gör att det finns få studier att jämföra med vilket gav EFSA utrymme för alternativa förklaringar.

EFSA ansåg också att råttorna
i kontrollgruppen utvecklade ovanligt lite cancer i lymfsystemet och jämförde med hur ofta råttypen drabbats tidigare. Då blev resultatet mindre alarmerande.
Men när aspartam godkändes för drygt 20 år sedan hände det omvända. Företaget Searles kontrollgrupp hade då en ovanligt hög andel cancer. Om myndigheterna hade valt att göra som EFSA och jämfört med historiska data så hade aspartam sannolikt stoppats.

Så borde inte
Ramazziniresultaten i alla fall ge skäl till tvivel och fortsatt undersökning?
Erik Millstone är professor vid universitetet i Sussex och expert på policybeslut kring livsmedelstillsatser. Så sent som på ett expertmöte i april mötte han argumentet att kommitténs främsta uppgift var att avfärda "false positives", det vill säga att skydda industrin från felaktiga anklagelser. Själv tycker han tvärtom: det borde vara viktigare att skydda konsumenterna från forskning som underskattar riskerna.

När tveksamheter finns borde tolkningen alltid gå till konsumentens
fördel, anser Erik Millstone. Men hans egen forskning kring beslutsfattandet visar att verkligheten är en annan: för att stoppa en farlig tillsats i maten krävs en närmast enig expertis.
Den uppfattningen delas av en av USA:s ledande livsmedelsexperter, professorn vid New York-universitetet, Marion Nestlé, som beskriver sina erfarenheter från 20 års kommittéarbete i boken Food Politics.
Erik Millstone har låtit SvD ta del av en kritisk genomgång av den forskning som åberopas till stöd för aspartam. Handlingarna överlämnades i våras till EFSA av det brittiska livsmedelsverket.

Enligt denna dossier är de viktigaste studierna genomgående knutna till industrin och innehåller så omfattande metodfel att det bara i bästa fall kan bero på inkompetens. I centrala studier är det oklart vad försöksdjur matats med, döda djur har bokförts som levande och fotografier tyder på att försöksdjur bytts ut.
Handlingarna visar också att det vid amerikanska kongressförhör framkommit att policybeslut om aspartam fattats i strid med utredarnas uppfattning.
EFSA:s presskonferens i fredags inleddes med att man i flera minuter bedyrade granskningsgruppens oberoende. Det fanns goda skäl till det eftersom flera av personerna på podiet har nära band till International life science institute, ILSI, ett forskningsinstitut sponsrat av bland andra Coca-Cola och Cadbury. Det behöver inte betyda att EFSA:s slutsats är partisk, men väcker frågan.

Innebär detta att aspartam är farligt? Nej, men det innebär, enligt Erik Millstone, att det finns en osäkerhet som är så stor att medlet aldrig skulle ha godkänts om man utgått ifrån vad som är bäst för konsumenten.

 

Huvudsidan - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Insänt

   

Tillbaka till arkivet

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 45, 9 november 2007

Ett artificiellt sötningsmedel och dess biverkningar

Nedslag i aspartamets historia

Myndigheter kan vara allt annat än ansvarskännande. Det visar den inblick i aspartamets historia som Pat Thomas ger i ett nummer av The Ecologist från 2005.

1965, då GD Searle testade magsårsmedel, upptäckte man ett ämne som är 180 gånger sötare än socker. Vid ett första test dog en apa av sju, och fem fick epileptiska anfall.

1974 sökte och fick Searle godkännande av Food and Drug Administration, FDA, för att kunna fortsätta forskningen. Sedan forskare och konsumenter protesterat mot medlet efter konstaterade hjärnskador drog man in försäljningen i USA under tio år.

Aspartammolekyl
Aspartammolekylens struktur.

1976 kom en rapport om Searle från FDA som beskrev vilseledande information, manipulerade data och irrelevanta studier.

1977 kom avslöjanden att djur som fått tumörer hade fått dem bortopererade och återförts till undersökningen.

En ny arbetsgrupp tillsattes av FDA, och Searle frikändes från forskningsfusk. När FDA:s biokemist, som hade lett gruppen, rapporterade inför senaten om påtryckningar för att få felaktiga data godkända köpte Searle ledaren för åtalsjuryn. Denne blev advokat för Searle. Juryns arbete förhalades därefter tills ärendet var preskriberat.

1977 anställdes lobbyisten Donald Rumsfeld, och 1979 dök medlet upp i Frankrike under namnet Canderel.

1978 avslöjade tidskriften Medical World att metanolhalten i aspartam är 1000 gånger högre än i andra livsmedel.

1980 röstade en enhällig nämnd inom FDA mot ett godkännande av aspartam.

1981 blev Ronald Reagan, i vars krets Rumsfeld ingick, president. Artur Hayes blev, på förslag av Rumsfeld, chef för FDA. Dagen efter ansökte Searle om nytt tillstånd. Hayes tillsatte en arbetsgrupp som röstade emot fortsatt aspartamforskning med en majoritet av tre mot två. Hayes tillsatte då ytterligare en ledamot så det blev dödläge. Därefter godkändes aspartam i etapper för olika ändamål.

1983 fick aspartam namnet NutraSweet.

1984 upptäckte forskare i Arizona att aspartam omvandlas till ren metanol vid 30 grader Celsius. 50000 soldater fick aspartamläsk i Kuwaitkriget. Många drabbades av nervskador.

En federal byrå började undersöka allmänhetens klagomål om akuta besvär. I deras rapport fastställdes att medlet kan utlösa humörskiftningar, självmordstankar, aggressivitet, desorientering, känselförlust, synskador, minnesförlust, leverskador, hjärtstillestånd och slaganfall. Man kungjorde också att besvären försvinner i 25 procent av fallen om man undviker aspartam. Monsanto köpte Searle, och Rumsfeld tjänade tolv miljoner dollar.

1986 avslog Högsta Domstolen hjärnskadades begäran om granskning av aspartamsötade läskedrycker.

1987 avslöjade nyhetsbyrån UPI att de tio federala tjänstemän som varit med om att godkänna medlet hade fått anställning i aspartamindustrin, och

1989 visade ett forskningsinstitut i Florida att flygolyckor på grund av pilotens vanmakt kan ha berott på aspartamsötad läsk. Läsken förbjöds för piloter.

1995 gick Mission Possible igenom 10000 anmälningar mot aspartam. De visade 90 symptom, och fyra döda. FDA var tvungen att lämna ut dessa enligt offentlighetsprincipen. FDA kungjorde då att man inte längre tänker arkivera anmälningar av den här typen, eftersom högst en procent med besvär anmäler.

1996 visade John Olney, som engagerat sig i motståndet mot livsmedelstillsatser, att hjärntumörer hade ökat med ökande aspartamförbrukning. En annan forskare, Ralph Walton, granskade forskningsrapporter. Det visade sig att de 754 forskare som fått finansiellt stöd från tillverkarna inte hittade några risker. Bara en av de övriga fick samma resultat.

1998 påvisade forskare i Barcelona att aspartam ombildas till formalin i kroppen. Brittiska livsmedelsverket begärde att EU:s vetenskapliga utskott skulle utröna vad de 500 forskningsrapporterna om aspartam hade kommit fram till. I denna undersökning deltog representanter för tillverkarna, eftersom dessa ansågs vara specialister.Rapporterna om nervskador avvisades, likaledes de oberoende forskarnas resultat, medan industrifinansierad forskning refererades positivt.

2001 godkändes sukralos och aspartam-acesumfamsalt med marknadsnamnet Twinsweet. Beslutet togs av EU-parlamentets utskott för miljö- och hälsofrågor.

2005 publicerade Ramazzistiftelsen en forskningsrapport som visar att aspartam kan orsaka hjärntumörer och blodcancer hos råttor. Slutsatsen blev att människor är fem gånger känsligare än råttor.

Livsmedelsverket i Sverige hänvisar nu till att aspartam utvärderades 2006. Dagens rekommendationer ändras därför inte av EFSA (europeiska livssäkerhetsmyndigheten). Namnet NutraSweet har ersatts av ordet light.

Hans Sternlycke

 

I samarbete med Partners för Hmong-språket

I partnerskap med Tilde

I partnerskap med JNU

I partnerskap med CBS, Paramount och KLI

 

 

 

 

 

Postat: 14 juni 2007

 

Mot bakgrund av dödsfall av amerikanska piloter som kraftigt används aspartam Dr Blaylock ger denna varning. Vi får ständigt klagomål från piloter om beslag, hjärtproblem, synbortfall, svindel, förvirring, desorientering, etc. i samband med konsumtion av Equal / aspartam/NutraSweet/sked/Canderel/e 951, etc aspartam är en förening av fenylalanin och asparaginsyra en metylester som konverterar till metylalkohol i matsmältningen: trä alkohol, 1 uns är en dödlig dos, sedan till formaldehyd! Mission möjlig Aviation.

 

Jag har granskat rapporterna från flygbolag och privatpiloter om effekterna av aspartam på olika fysiologiska system. Flera av dessa är relaterade till nervsystemet, som sätter detta i kategorin oroar för piloten samt allmänheten. De vanligaste klagomålen omfattar desorientering, svårigheten tänkande och koncentrera, visuella oskärpa eller ens monokulär blindhet, kramper och hjärtsvikt. Det är väl känt att ingredienserna i aspartam, liksom dess nedbrytningsprodukter, har skadliga effekter på nervsystemet och näthinnan.

 

Exempelvis fenylalanin är en föregångare till de Katekolamin signalsubstanserna i hjärnan och förhöjda nivåer i hjärnan har förknippats med beslag. Dessa katekolaminer metaboliseras bildar andra exitotoxiner och peroxid produkter som kan leda till förhöjda fria radikaler bildas och lipidperoxidering inom nervceller.

 

Jämväl asparaginsyra, ett excitotoxin, fungerar som en excitatoriska neurotransmittorn och kan sänka beslag tröskeln att göra ett beslag mer sannolikt. Additiva effekten av asparaginsyra och fenylalanin skulle öka sannolikheten för att ett beslag, särskilt villkor hypoglykemiska betydligt. Detta skulle inträffa om en diet drink ersätts för en måltid, eller om man är på en strikt diet. Det är väl känt att hypoglykemi kraftigt förstorar de excitotoxic effekterna av dessa ingredienser.

 

Kombinationen av hypoglykemi och aspartam skulle också öka sannolikheten för mental förvirring och desorientering. Av piloter situationen, kan detta vara förödande. Det måste erkännas att piloter också skulle bli ofta utsatt för andra exitotoxiner, som MSG, hydrolyserat protein, etc, som har en synergistisk effekt som kraftigt ökar sannolikheten för en negativ reaktion.

 

En av de spännande associationer med excitotoxins av alla typer är förekomsten av plötslig död. Vi vet att en av de främsta platserna av åtgärder av dessa retande ämnen är hypothalamus och att plötslig hjärtdöd kan induceras genom att stimulera hypotalamus. Det är fullt möjligt excitotoxic stimulering av dessa hypotalamus centra kan också leda till hjärtarytmi och plötslig död. Hypotalamus stimulering har också visat att producera en ECG mönster precis som för hjärtinfarkt. Kombinationer av exitotoxiner, asparaginsyra och glutamat, stora ökade risken.

 

Slutligen, en vetenskaplig studie visat att aspartam exponering ökar betydligt formaldehyd i alla vävnader, inklusive hjärnans och näthinnan och att denna nedbrytningsprodukt av aspartam är mycket giftigt för proteiner och DNA, vilket leder till permanent skada dessa vitala cellulära komponenter. Ännu viktigare var konstaterandet det mycket giftiga ämnet ackumuleras i dessa vävnader med kronisk exponering för aspartam. Detta kan leda till betydande skada till hjärnan, näthinnan och andra organ långt efter exponeringen. Dessutom verkar effekterna vara dosen med. Det är, den mer aspartam som du förbrukar, desto större risk. Det bör uppskattas att formaldehyd är ett kraftfullt cancerframkallande agens.

 

Min bok, exitotoxiner, den smak som dödar, förklarar i detalj hur excitotoxins skada nervsystemet, vilket leder till svåra störningar, och vad kan göras för att minska din risk. Det är min åsikt att aspartam är ett farligt nervgift, samt betydande cancerframkallande att många organ, och att det bör undvikas på alla kostnader.

 

Russell L Blaylock, MD

Postat: 14 juni 2007

 

Mot bakgrund av dödsfall av amerikanska piloter som kraftigt används aspartam Dr Blaylock ger denna varning. Vi får ständigt klagomål från piloter om beslag, hjärtproblem, synbortfall, svindel, förvirring, desorientering, etc. i samband med konsumtion av Equal / aspartam/NutraSweet/sked/Canderel/e 951, etc aspartam är en förening av fenylalanin och asparaginsyra en metylester som konverterar till metylalkohol i matsmältningen: trä alkohol, 1 uns är en dödlig dos, sedan till formaldehyd! Mission möjlig Aviation.

 

Jag har granskat rapporterna från flygbolag och privatpiloter om effekterna av aspartam på olika fysiologiska system. Flera av dessa är relaterade till nervsystemet, som sätter detta i kategorin oroar för piloten samt allmänheten. De vanligaste klagomålen omfattar desorientering, svårigheten tänkande och koncentrera, visuella oskärpa eller ens monokulär blindhet, kramper och hjärtsvikt. Det är väl känt att ingredienserna i aspartam, liksom dess nedbrytningsprodukter, har skadliga effekter på nervsystemet och näthinnan.

 

Exempelvis fenylalanin är en föregångare till de Katekolamin signalsubstanserna i hjärnan och förhöjda nivåer i hjärnan har förknippats med beslag. Dessa katekolaminer metaboliseras bildar andra exitotoxiner och peroxid produkter som kan leda till förhöjda fria radikaler bildas och lipidperoxidering inom nervceller.

 

Jämväl asparaginsyra, ett excitotoxin, fungerar som en excitatoriska neurotransmittorn och kan sänka beslag tröskeln att göra ett beslag mer sannolikt. Additiva effekten av asparaginsyra och fenylalanin skulle öka sannolikheten för att ett beslag, särskilt villkor hypoglykemiska betydligt. Detta skulle inträffa om en diet drink ersätts för en måltid, eller om man är på en strikt diet. Det är väl känt att hypoglykemi kraftigt förstorar de excitotoxic effekterna av dessa ingredienser.

 

Kombinationen av hypoglykemi och aspartam skulle också öka sannolikheten för mental förvirring och desorientering. Av piloter situationen, kan detta vara förödande. Det måste erkännas att piloter också skulle bli ofta utsatt för andra exitotoxiner, som MSG, hydrolyserat protein, etc, som har en synergistisk effekt som kraftigt ökar sannolikheten för en negativ reaktion.

 

En av de spännande associationer med excitotoxins av alla typer är förekomsten av plötslig död. Vi vet att en av de främsta platserna av åtgärder av dessa retande ämnen är hypothalamus och att plötslig hjärtdöd kan induceras genom att stimulera hypotalamus. Det är fullt möjligt excitotoxic stimulering av dessa hypotalamus centra kan också leda till hjärtarytmi och plötslig död. Hypotalamus stimulering har också visat att producera en ECG mönster precis som för hjärtinfarkt. Kombinationer av exitotoxiner, asparaginsyra och glutamat, stora ökade risken.

 

Slutligen, en vetenskaplig studie visat att aspartam exponering ökar betydligt formaldehyd i alla vävnader, inklusive hjärnans och näthinnan och att denna nedbrytningsprodukt av aspartam är mycket giftigt för proteiner och DNA, vilket leder till permanent skada dessa vitala cellulära komponenter. Ännu viktigare var konstaterandet det mycket giftiga ämnet ackumuleras i dessa vävnader med kronisk exponering för aspartam. Detta kan leda till betydande skada till hjärnan, näthinnan och andra organ långt efter exponeringen. Dessutom verkar effekterna vara dosen med. Det är, den mer aspartam som du förbrukar, desto större risk. Det bör uppskattas att formaldehyd är ett kraftfullt cancerframkallande agens.

 

Min bok, exitotoxiner, den smak som dödar, förklarar i detalj hur excitotoxins skada nervsystemet, vilket leder till svåra störningar, och vad kan göras för att minska din risk. Det är min åsikt att aspartam är ett farligt nervgift, samt betydande cancerframkallande att många organ, och att det bör undvikas på alla kostnader.

 

Russell L Blaylock, MD

 

Russell L. Blaylock är en pensionerad neurokirurg och författare.He is a former clinical assistant professor of neurosurgery at the University of Mississippi Medical Center and is currently a visiting professor in the biology department at Belhaven College . [ 1 ] He is the author of a number of books and papers, including Excitotoxins: The Taste That Kills (1994), Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life (2002), and Natural Strategies for Cancer Patients (2003), and writes a monthly newsletter, the Blaylock Wellness Report . Han är en före klinisk biträdande professor i neurokirurgi vid University of Mississippi Medical Center och är för närvarande gästprofessor i biologi avdelningen på Belhaven College . [1] Han är författare till ett antal böcker och papper, inklusive exitotoxiner: The Taste som dödar (1994), Hälso-och hemligheter kost som kan rädda ditt liv (2002), och naturliga strategier för cancerpatienter (2003), och skriver ett nyhetsbrev varje månad, den Blaylock Wellness rapporten.