Aspartam och hälsorisker

 

Från Medikament nr 2:

 

Biverkan av aspartam – finns det?

 

Aspartam används som sötningsmedel i bland annat s k light-drycker. Jag arbetar som familjeläkare och har träffat två patienter som har haft problem med värk där sötningsmedlet aspartam varit en gemensam faktor. Mina försök att anmäla detta som misstänkt biverkan har hittills inte lyckats då det inte finns några kanaler.

 

 Fall 1. En 40-årig man sökte för värk i händerna sommaren 2002. Utredningen visade inga avvikande prov. Mannen ringde mig i augusti 2003 då han i samband med en semesterresa till Danmark fick slut på sina Coca-Cola light. Han hade då märkt att värken i händerna försvunnit. När han sedan kom hem började han dricka Coca-Cola light som vanligt igen (ca 2 liter per dygn) och värken i händerna återkom. Sedan augusti 2003 är han både Coca-Cola- och värkfri.

 

Fall 2. En dam, 56 år, hade problem med värk och ömhet över sina höfter och problem att ligga på sidan. Hon sökte hösten 2003 och jag hade då nyligen varit i kontakt med mannen i Fall 1. Jag berättade för henne att jag nyligen träffat en patient som trodde att han fått värk av Coca-Cola light. I denna dams fall drack hon en multivitamindryck som också innehåller aspartam. Efter att ha uppmanats sluta med denna dryck och övergå till juice har problemet i stort upphört.

 

Kan inte anmäla misstänkt biverkan Efter olika kontakter med Livsmedelsverket fick jag beskedet: »Enligt vår toxikolog som är kunnig om livsmedelstillsatser finns inget om samband mellan värk och aspartam i utvärderingen av aspartam.

 

Enligt reglerna får maxhalten aspartam i lightdrycker vara 600 mg/l. ADI-värdet för aspartam är 40 mg/kg kroppsvikt. En person som väger 60 kg kan alltså dricka upp till 4 l lightdrycker per dag utan att nå ADI-värdet.« Jag fick också veta att det inte finns någon organiserad biverkningsanmälning för livsmedel. Det är i detta perspektiv inte så konstigt om det inte finns några uppgifter om biverkningar av aspartam eller av andra livsmedelstillsatser!

 

Vad tycker kollegerna? Har någon i läsekretsen stött på ett samband mellan värk och aspartam? Har någon synpunkter på hur jag går vidare?

 

Sven Svederberg Distriktsläkare