Till Sveriges Konsumenter

 

från Konsumentföreningen Medvetna Matval på Gotland.

 

 

 

Vi har samtalat om en ev. Köttskatt i vår förening och kom fram till följande synpunkter.

 

Vi  anser att nuvarande köttkonsumtion i vår del av världen är för hög.

 

Andelen kött på tallriken har succesivt ökat. Maträtter som serveras på många restauranger har mycket protein och ofta bara något grönt blad som dekoration. Maträtten beskrivs utifrån sitt protein innehåll och inte utifrån sitt grönsaks innehåll. Recept i tex Coops MedMera och ICA`s Buffé som sprids bland många hushåll, har också mer protein per portion än vad vi behöver.

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval anser att matkulturen bör förändras  så att vi lägger större vikt vid måltidens vegetabilier och att köttet blir ett tillbehör.

 

Vi skulle önska att det gick att styra efterfrågan på kött så att konsumenten väljer kött från betande svenska djur framför importerat kött.

 

Men vi har svårt att se hur detta skulle kunna ske genom skatter. En ev köttskatt skulle väl även drabba en Gotländsk ekologisk Lammbonde? Vi är därför tveksamma till en köttskatt.

 

Vi tror däremot att mycket kan göras med hjälp av folkbildning. Att utbilda konsumenten och få honom att göra medvetna matval.Tyvärr så har kunskapen om hur man lagar god näringsrik och miljövänlig mat minskat. Vi har fått en befolkning där många har dåligt självförtroende i köket och som hellre väljer färdigmat än att laga själva med rena råvaror. Vi föreslår därför att jordbruksverket, tillsammans med tex. konsumentverket och folkhälsoenheter och studieförbund startar ett rikstäckande projekt med syfte att öka kunskapen om kostens betydelse för hälsa och miljö. Om enkel vardagsmat som baseras på vegetabilier i första hand.

 

Sverige är ett litet land med en relativt homogen befolkning och vi borde kunna samarbeta omkring detta. På köpet skulle vi också kunna påverka ohälsan med övervikt och diabetes, vi skulle kunna informera om mervärdet med svenska produkter viket skulle gynna svenskt lantbruk.

 

 

 

Visby den 16/2 2013

 

 

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval