Till ICC Sweden

 

Box 16050

 

103 21 Stockholm

 

 

 

MarknadsEtiskaRådet

 

 

 

 

 

Vi vill härmed anmäla följande annons till MER för bedömning:

 

 

 

” Rätt fett= margarin”

 

Helsidesannons införd i Aftonbladet den 23 oktober 2007 av margarinbolagen

 

Becel, Milda, Lätta.

 

 

 

Vi anmäler denna annons för att i första hand brista i

 

hederlighet och vederhäftighet och bevisning.

 

 

 

Fett är något som diskuteras mycket i Sverige idag. Vilket fett skall vi äta. Mättat, omättat? Omega 3 och omega 6? Nya rön kommer om vikten av bra fett för kroppen, för hormonproducering, för värme och energi, för syn, för leder och framför allt för hjärnan.

 

Nya rön har också visat på faran med kemiskt framställda transfetter.

 

 

 

Hederlighet – artikel 3

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara så utformad att konsumenternas……..brist på ….kunskap inte utnyttjas

 

 

 

Denna reklam är utformad så att den missleder konsumenter med otillräcklig kunskap om margarintillverkning genom att ge sken av att rapsolja och margarin är samma sak.

 

Den säger att margarin är omättat fett från växtriket.

 

Detta är fel.

 

Råvaran i margarinframställning är oftast en rapsolja. En nyttig och bra olja. Denna olja behandlas sedan för att bli fast. I denna process används starka kemikalier och hög värme. I och med denna härdning så förstörs de ursprungliga nyttigheterna i rapsoljan. Man har skapat ett industrifett / transfett/.

 

För att vi sedan skall vilja använda detta fett så tillsätts smörarom, A och D vitamin och färg och då har man fått ett stekmargarin = Milda.

 

För att få fram LÄTTA så tillsätter man vatten och konserveringsmedel m.m.

 

För att få fram Becel så tillsätter man bla. Gelatin och en mindre mängd bra rapsolja.

 

 

 

Denna mycket förenklade framställning av margarin tillverkning är mer än de flesta konsumenter känner till.

 

Råvaran rapsolja och det färdiga margarinet har lite gemensamt.

 

 

 

Vi anser att bilden av ett blommande rapsfält och texten som hänvisar till råvaran raps blir missvisande i denna annons.

 

En rättvis bild av margarin vore att i stället visa en bild från fett industrin.

 

 

 

Annonsen utnyttjar brist på kunskap hos läsaren. När man som osäker och okunnig läsare ser denna helsidesannons med sitt självsäkra och absoluta uttalande så tror man att det stämmer. Att det är sant som det står.

 

Vederhäftighet- artikel 5

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara vederhäftig och får inte vilseleda.

 

Den får inte framställas i ord ..eller bild….inte antyda, utelämna, oklarhet eller överdrift ägnad att vilseleda konsumenten.

 

- särskilt gällande sammansättning, tillverkningssätt.

 

 

 

Vi anser att denna reklam brister i vederhäftighet och att den vilseleder.

 

 

 

Texten är så självsäker:

 

”Margarin är väldigt nyttigt. Det ger dig omättat fett från växtriket, alltså det goda fettet! Det är en sanning.” 

 

 

 

Man kan inte tro annat än att det är sant. Inte kan väl någon skriva något sånt här om det inte stämmer. En läsare trodde att den var skriven av socialstyrelsen!

 

Den säger alltså att det är en sanning och detta kan starkt ifrågasättas.

 

Många forskningsrapporter från hela världen visar nu på att industriellt framställda fetter kan vara en fara för folkhälsan. Bla Danmark och NewYork har förbjudit användning av transfetter för att skydda folkhälsan.

 

 

 

Även bilden vilseleder konsumenten.

 

Bilden visar ett rapsfält. Den utelämnar de andra ingredienserna. Som konsument luras man att tro att margarin är en ren naturprodukt som bara består av omättat fett från växtriket.

 

 

 

Användning av vetenskapliga termer- artikel 6

 

 

 

Intryck av vetenskaplig grund

 

Reklam får inte använda vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund när sådan i själva verket saknas.

 

 

 

Det finns forskningsrapporter som visar att ”margarin är nyttigt” men det finns också många rapporter som visar på motsatsen. Annonsen ger ett intryck av att forskning som visar på margarinets negativa hälsoeffekter inte existerar.

 

 

 

Bevisning- artikel 8

 

Riktigheten skall kunna styrkas

 

 

 

Vi anser att riktigheten i påståendet ”margarin är nyttigt” är en känslig fråga. Starka ekonomiska intressen påverkar våra tjänstemän och politiker för att Sveriges konsumenter skall fortsätta tro på detta påstående. Det krävs oberoende forskning för att ta reda på vilket fett som är nyttigt för oss. Vi anser att denna annons är en osmaklig maktyttring från en kapitalstark margarinindustri.

 

 

 

Den Gotländska Konsumentföreningen Medvetna Matval genom:

 

 

 

 

 

Karin Gardell                   Dudley Slinger                  Ingrid Gustafsson            

 

Tallvägen 8

 

62266 GotlandsTofta

 

0733 321742

 

Lena Wagenius                 Bodil Heijbel

 

Till ICC Sweden

 

Box 16050

 

103 21 Stockholm

 

 

 

MarknadsEtiskaRådet

 

 

 

Ärende 04/2008

 

 

 

Vi i den Gotländska Konsumentföreningen Medvetna Matval vill, efter att ha läst svaromål från Unilever´s advokat, lämna följande synpunkter:

 

 

 

 

 

Inledningsvis nämner Unilever att syftet med deras annons är att lära konsumenterna att äta rätt sorts fett. De hänvisar till Nordiska Näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets rapporter.

 

 

 

Vår synpunkt;

 

Vi uttalar oss i rollen som konsumenter.

 

Vi är inte kemister eller specialister på olika fetter och deras påverkan på våra celler.

 

 

 

Som konsumenter läser vi dagstidningar och hör på radio om nya forskningsresultat och följer med i debatten.

 

Det har de senaste åren varit en mängd reportage om fett i medierna.

 

Vi har läst om att Sveriges livsmedelsverk, till skillnad från många andra länder, inte varnar oss konsumenter från transfett. Att fettexperter i livsmedelsverkets styrelse är kopplade till fettindustrin och att det därför finns en misstanke om jäv i deras rekommendationer.

 

Att nya försök har gjorts i bla diabetesvården vid några svenska sjukhus där man med bra resultat gett patienterna mer smör och grädde. Att socialstyrelsen är intresserade av frågan.

 

Att olika margariner görs på olika sätt men att de oftast innehåller kemiskt processade fetter. Etc.

 

Detta sammantaget gör att vi, som konsumenter, i en tid där fett är föremål för en kritisk mediagranskning anmäler Unilever för påståendet ”Rätt fett = Margarin”

 

 

 

 

 

 

 

Hederlighet – artikel 3

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara så utformad att konsumenternas……..brist på ….kunskap inte utnyttjas

 

 

 

Vi anser att reklamen är utformad så att den missleder konsumenter med otillräcklig kunskap om margarintillverkning genom att ge sken av att rapsolja och margarin är samma sak.

 

 

 

Unilever säger att;  ” det finns inget lagligt krav eller förväntan hos konsumenter att reklam i bild skall visa alla ingredienser…”

 

Nej det håller vi med om, men denna annons är klart missvisande.

 

I produkten Margarin finns naturligtvis alla ingredienser i produkten. En del i denna produkt är den ”förädlade” oljan. Helt oberoende av om denna ”förädlade” olja även finns i andra livsmedelsprodukter.

 

Om produkten bara hade bestått av rapsolja och vatten så hade den fortfarande varit flytande. Margarin är i fast form. Något görs av industrin för att skapa detta. Antingen så påverkas fettet så att det blir ett transfett? Om så inte är fallet (enligt Unilever) så manipuleras troligtvis fettmolekylerna på annat sätt för att bli fasta sk.omestring.

 

Enligt Unilever så består margarin av vegetabiliska oljor och fetter. Vad för fetter? Och hur är dessa framställda undrar vi som konsumenter?

 

 

 

Unilever påpekar att vi felaktigt säger att de har skrivit” är omättat fett från växtriket” när det står ” ger dig omättat fett från växtriket”

 

Ja vi ser nu att vi har läst fel, och om vi har läst fel hur många andra konsumenter har inte då också gjort det? Hur många andra konsumenter har inte vilseletts av denna annons till att tro att margarin är omättat fett från växtriket istället för att förstå att det bara är tillsatt en mindre del omättat fett i produkten?

 

 

 

 

 

Vi i konsumentföreningen Medvetna Matval är av uppfattningen att råvaran rapsolja i sin ursprungsform är en nyttig produkt. Det vi är kritiska till är om Margarin kan jämställas med den ursprungliga rapsoljan så som det framställs i reklamen.

 

Vi har inte kunskap om, eller för avsikt att, anmäla själva produkten margarin.

 

Det vi anmäler är annonsens utformning!

 

 

 

Annonsen utnyttjar brist på kunskap hos läsaren. När man som osäker och okunnig läsare ser denna helsidesannons med sitt självsäkra och absoluta uttalande så tror man att det stämmer. Att det är sant som det står.

 

 

 

 

 

Vederhäftighet- artikel 5

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara vederhäftig och får inte vilseleda.

 

Den får inte framställas i ord ..eller bild….inte antyda, utelämna, oklarhet eller överdrift ägnad att vilseleda konsumenten.

 

- särskilt gällande sammansättning, tillverkningssätt.

 

 

 

Vi anser att denna reklam brister i vederhäftighet och att den vilseleder.

 

 

 

Vi anser att bilden vilseleder konsumenten.

 

Bilden visar ett gult vackert blommande rapsfält.

 

Ex. På innehållsförteckningen till produkten Becel lätt matfett 35% står det:

 

Vatten ( borde vara ca 60% vatten?), vegetabilisk olja( där finns troligtvis rapsoljan?), vegetabiliskt fett( Vi undrar vad det är för fett?), gelantin ( ja det förstår vi, att industrin behöver koka en gelantingröt så att vattnet inte rinner ur produkten)salt, emulgeringsmedel, konserveringsmedel, surhetsreglerande medel, arom, A och D-vitamin.

 

 

 

Vi anser att bilden och produkten inte stämmer överens.

 

 

 

Användning av vetenskapliga termer- artikel 6

 

 

 

Intryck av vetenskaplig grund

 

Reklam får inte använda vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund när sådan i själva verket saknas.

 

 

 

Det finns forskningsrapporter som visar att ”margarin är nyttigt” men det finns också många rapporter som visar på motsatsen. Annonsen ger ett intryck av att forskning som visar på margarinets negativa hälsoeffekter inte existerar.

 

 

 

Unilever säger i sitt svaromål att de inte känner till att det skulle finnas några erkända forskningsresultat som visar att margarin är hälsofarligt.

 

 

 

Vi som konsumentförening har inte resurser att känna till allt om olika forskningsrapporter. Oberoende av om rapporterna talar för eller emot Margarin. Vi ger oss inte in i en debatt om bevisning om Margarinets ev nyttighet eller farlighet.

 

Vi hänvisar till vetenskapliga artiklar i DN, the Lancet och i SvD. Vi hänvisar till radioinslag P1. Vi hänvisar också till vissa av livsmedelsverkets rapporter.

 

Till namn som Uffe Ravnskov och Stewen Acuff, till Ernaeringsrådet Danmark, till Amerikanska Jordbruksdepartementet USDA. Medicinska rapporter från diabetesvård etc..

 

 

 

Att ett så stort företag som Unilever med så stora resurser inte håller sig a´jour med den aktuella fett debatten är förvånande?

 

 

 

Bevisning- artikel 8

 

Riktigheten skall kunna styrkas

 

 

 

Vi anser att riktigheten i påståendet ”margarin är nyttigt” är en känslig fråga. Starka ekonomiska intressen påverkar våra tjänstemän och politiker för att Sveriges konsumenter skall fortsätta tro på detta påstående. Det krävs oberoende forskning för att ta reda på vilket fett som är nyttigt för oss. Vi anser att denna annons är en osmaklig maktyttring från en kapitalstark margarinindustri.

 

 

 

Unilever hänvisar främst till Livsmedelsverket.

 

Samma livsmedelsverk som nu är kritiserat för kopplingen till industrin.

 

 

 

Vi står fast vid vår tidigare anmälan och önskar att MER fäller Unilever för denna annons.

 

 

 

Visby den 2008-04-13

 

 

 

Den Gotländska Konsumentföreningen Medvetna Matval genom:

 

 

 

 

 

Karin Gardell                                         Ingrid Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till ICC Sweden

 

Box 16050

 

103 21 Stockholm

 

 

 

MarknadsEtiskaRådet

 

 

 

Ärende 04/2008

 

 

 

Vi i den Gotländska Konsumentföreningen Medvetna Matval har i ärendet inhämtat bifogat expertutlåtande om Margarinframställningen vilket översändes för kännedom.

 

 

 

Vi överlåter åt Marknads etiska rådet att bedöma om en omättad olja kan behandlas på det sätt som visas i bifogad handling  och sedan marknadsföras till konsumenterna som en produkt som” ger dig omättat fett från växtriket”.

 

 

 

Vi vill dock än en gång förtydliga att vi inte uttalar oss som specialister utan som konsumenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hederlighet – artikel 3

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara så utformad att konsumenternas……..brist på ….kunskap inte utnyttjas

 

 

 

Vi anser att reklamen är utformad så att den missleder konsumenter med otillräcklig kunskap om margarintillverkning genom att ge sken av att rapsolja och margarin är samma sak.

 

 

 

Vi i konsumentföreningen Medvetna Matval är av uppfattningen att råvaran rapsolja i sin ursprungsform är en nyttig produkt. Det vi är kritiska till är om Margarin kan jämställas med den ursprungliga rapsoljan så som det framställs i reklamen.

 

Vi har inte kunskap om, eller för avsikt att, anmäla själva produkten margarin.

 

Det vi anmäler är annonsens utformning!

 

 

 

Annonsen utnyttjar brist på kunskap hos läsaren. När man som osäker och okunnig läsare ser denna helsidesannons med sitt självsäkra och absoluta uttalande så tror man att det stämmer. Att det är sant som det står.

 

 

 

 

 

Vederhäftighet- artikel 5

 

 

 

Marknadskommunikation skall vara vederhäftig och får inte vilseleda.

 

Den får inte framställas i ord ..eller bild….inte antyda, utelämna, oklarhet eller överdrift ägnad att vilseleda konsumenten.

 

- särskilt gällande sammansättning, tillverkningssätt.

 

 

 

Vi anser att denna reklam brister i vederhäftighet och att den vilseleder.

 

 

 

Vi anser att bilden och produkten inte stämmer överens.

 

 

 

Användning av vetenskapliga termer- artikel 6

 

 

 

Intryck av vetenskaplig grund

 

Reklam får inte använda vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund när sådan i själva verket saknas.

 

 

 

Det finns forskningsrapporter som visar att ”margarin är nyttigt” men det finns också många rapporter som visar på motsatsen. Annonsen ger ett intryck av att forskning som visar på margarinets negativa hälsoeffekter inte existerar.

 

 

 

Bevisning- artikel 8

 

Riktigheten skall kunna styrkas

 

 

 

Vi anser att riktigheten i påståendet ”margarin är nyttigt” är en känslig fråga. Starka ekonomiska intressen påverkar våra tjänstemän och politiker för att Sveriges konsumenter skall fortsätta tro på detta påstående. Det krävs oberoende forskning för att ta reda på vilket fett som är nyttigt för oss. Vi anser att denna annons är en osmaklig maktyttring från en kapitalstark margarinindustri.

 

 

 

Unilever hänvisar främst till Livsmedelsverket.

 

Samma livsmedelsverk som nu är kritiserat för kopplingen till industrin.

 

 

 

Vi står fast vid vår tidigare anmälan och önskar att MER fäller Unilever för denna annons.

 

 

 

Visby den 2008-11-12

 

 

 

Den Gotländska Konsumentföreningen Medvetna Matval genom:

 

 

 

 

 

Karin Gardell                                         Ingrid Gustafsson