Årsmöte för konsumentföreningen Medvetna Matval med föredrag av Ing-Marie Tellström som berättar

...

Medvetna Matval:s årsmöte

Den 15 februari höll konsumentföreningen Medvetna Matval sitt 8:e

...

 

Till dej som är chef inom barnomsorg, skola eller i verksamhet för äldre.

 

Hej!

 

2009 antog Region

...

 

 

 

Den 19 maj hölls möte i Visby på temat

 

GMO - risk eller möjlighet.

 

Arrangörer för träffen var ABF

...

Matlagning med Gutekorn

En hel lördag ägnades åt att laga mat och baka

...

       

 

Power Eating: Mer Energi med Rätt

...

   

Ogräsmatlagning på Petes i Hablingbo

En mycket vacker dag i maj under

...

Föreläsning om vitaminer

VITAMINER

Professor emeritus

Per-Arne Öckerman

Föreläser om

...