Medvetna Matval:s årsmöte

Den 15 februari höll konsumentföreningen Medvetna Matval sitt 8:e årsmöte. Karin Gardell har varit föreningens ordförande sedan den startades och har under åren varit en mycket engagerad ordförande och efterfrågad föreläsare på skolor, för föräldragrupper, föreningar etc. Karin avgick som ordförande vid årsmötet och Mia Bäcklund valdes till ny ordförande för föreningen. Förutom Karin avtackades Kicki Sortti, Ingrid Gustafsson och Anna Bäckstäde.

Efter årsmötet höll Marita Dahlby ett föredrag om Raw Food/Levande Föda.

Konsumentföreningen Medvetna Matval har funnits på Gotland sedan 2005 och har sedan dess varit mycket engagerad i lokala matfrågor genom offentliga föreläsningar, insändare, studiecirklar och annat påverkansarbete. Föreningen har bidragit till att sätta maten på kartan som en mycket aktuell och viktig fråga både för hälsans och för miljöns skull.

Viktiga frågor för Medvetna Matval är att öka konsumtionen av ekologisk, hälsosam och närproducerad mat. Medvetna Matval har ett speciellt engagemang för att näringsriktig mat serveras på skolor och förskolor.

Föreningen arbetade intensivt mot det tidigare lagda förslaget på Gotland med ”kok och kyl” där skolor skulle värma upp kyld mat lagade i tre storkök, vi framförde istället alla fördelar med att tillaga mat från grunden i tillagningskök. Ett annat framgångsrikt arbete som föreningen gjort var att anmäla matjätten Unilevel till Marknadsetiska Rådet för vilseledande reklam gällande Becel margarin. Här fick konsumentföreningen rätt i sin anmälan att Unilevel hade vilselett konsumenterna i sin reklam.

Den nya styrelsen består av Mia Bäcklund, Tomas Lundgren, Ingela Timgren, Annelie Funck, Ingrid Huss van Tour, Emelie Axelsson (suppl), Karin Gardell (suppl) som aktivt ska fortsätta att driva Medvetna Matvals frågor vidare.

Ingrid Gustafsson

Medvetna matval styrelse 2013