Konsumentföreningen Medvetna Matval har haft årsmöte

Aktiviteter under 2015

Medvetna Matval genomförde ett lyckat projekt om energidrycker.   

Föreläsare var Tommy Moberg, SISU och Fred Nyberg Uppsala Universitet.                    

Även Wisbygymnasiet hade föreläsningar för sina elever om energidrycker.

Skolförvaltningen lovade att lägga till energidrycker i ordningsreglerna för nästa läsår!

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm föreläste om följderna av att ge barnen socker.

Socker och vitt mjöl och ris mm höjer blodsockret. Högt blodsocker orsakar huvudvärk, uppblåst mage, övervikt, diabetes. Ökar inflammation i kroppen och ger acne. Och inflammerade blodkärl! Ökar alltså risken för stroke!! Dagens höga sockerkonsumtion ger våra barn allvarliga sjukdomar.

Vi nådde med dessa föreläsningar nästan 900 gotlänningar!

Övrigt: Karin Gardell har haft 7 föreläsningar i ”Att läsa på en innehållsförteckning och bli en medveten konsument”

Föreningen har anmält energidrycken Celsius till Livsmedelsverket och till Konsumentverket

Vi har deltagit aktivt i arbetet med att få med konsumentkrav i den statliga Livsmedelsstrategin. Planerat och suttit i panel vid seminarium med viktiga politiker.

Trots ett fantastiskt verksamhetsår och en jättefin styrelse så avgick i och med årsmötet både ordförande Tomas Lundgren, sekreterare Karin Gardell och kassör Ingela Timgren, på grund av nya uppdrag och utmaningar och tidsbrist.

Årsmötet valde Lisen Karlsson, Ann-Katrin Sörensdotter, Linda Gårdarv och Lina Ringvall till ny styrgrupp för föreningen.

De kommer att ha kontakt med medlemmarna genom en egen Facebooksida.

Alla medlemmar är naturligtvis fortfarande välkomna att engagera sig, skriva insändare och skapa kurser mm