Karin Gardell ordförande

 

Joon Hammerin kassör

 

   Emelie Axelsson sekreterare