Styrelsen 2016

          

Lisen Karlsson      Linda Gårdarv

 

Lina Ringvall    Ann-Katrin Sörensdotter

 

Vi är en Gotländsk konsumentförening 

- som arbetar för konsumenternas bästa 

- som verkar för ökad användning av ekologisk och närodlad mat 

- som vill få bort skadliga tillsatser i maten

- som bevakar att lagar om märkning och innehåll följs 

- som lyfter fram aktuella frågor inom området mat och hälsa 

- som sprider goda ideer och ger inspiration om god, bra och naturlig mat

 

Vi är partipolitiskt obundna och vår verksamhet bygger på medlemmarnas intresse och engagemang